Šikovnosť a progres nášho team jazdca Kuba Ivančíka si všimli aj za hranicami a to v európskej konkrétnejšie v španielskej značke JART SKATEBOARDS.

Read More